Strona startowa

 

 

Działalność podstawowa

Kwalifikacje wstępne i szkolenia okresoweKWALIFIKACJA WSTĘPNA
Kwalifikacja wstępna ( dawniej kurs na przewóz rzeczy ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 65 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

 KWALIFIKACJA WSTĘPNA
Kwalifikacja wstępna ( dawniej kurs na przewóz osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 65 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA
Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( dawniej kurs na przewóz rzeczy ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r. i jednocześnie mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 95 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 35 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( dawniej kurs na przewóz osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. i jednocześnie mają ukończone 23 lata dla kat. D, D+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 95 godzin zajęć części podstawowej (teoria)
 • 35 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria)
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ( dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r., a kat. C po 10 września 2009 r. i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

 • 65 godzin zajęć części teoretycznej
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona ( dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r., a kat. C po 10 września 2009 r., jednocześnie mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E oraz 23 lata dla kat. D, D+E i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 37,5 godziny zajęć, w tym:

 • 35 godzin zajęć części teoretycznej
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe to szkolenie dla kierowców prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć, obejmujących szkolenie teoretyczne, realizowane dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 lat, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy.

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć części teoretycznej

Należy pamiętać, że podane wyżej daty to ostateczne terminy uzyskania wpisu do prawa jazdy. Trzeba dużo wcześniej zaplanować swoje uczestnictwo w szkoleniu okresowym, mając na uwadze czas trwania tego szkolenia, wszystkich formalności z nim związanych oraz czas w jakim urząd wyda nowe prawo jazdy.

Przed szkoleniem lub w trakcie jego trwania (nie później jednak niż przed wydaniem zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia) każdy z uczestników musi wykonać badania lekarskie oraz badania psychologiczne.
 

Kontakt TELEFONICZNY w sprawie szkoleń oraz ustalanie terminów: 510 249 946
 

 

 

 


 

 

Aktualny czas
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Mój adres:
 
KNEKS
KNEKS Firma Usługowo - Szkoleniowa Krystyna Stańczak 56-100 Wołów,
ul. Komuny Paryskiej 23/3,
kom. 510 24 99 46,
www.kneks1999.pl.tl
e-mail:kneks@op.pl
e-mail: eugeniuszstanczak@op.pl
e-mail:krystynastanczak@onet.pl
 
Stronę odwiedziło już 22505 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja